Ledelsesudvikling

Verden forandrer sig konstant, og det samme gør kravene til moderne ledelse. Løbende udvikling er derfor essentiel, hvis du som leder, dine medarbejdere og din virksomhed skal følge med og leve op til de evige forandringer i en globaliseret og digitaliseret verden.

Med 14 års erfaring i ledelsesudvikling – både som leder og som underviser – er min værktøjskasse bredt funderet i såvel praksis som teori. Men jeg hviler ikke på erfaringen. Ledelse er en on-going disciplin, og tiden stiller også store krav til mig som konsulent i virksomhedsledelse, så jeg sætter en ære i at holde mig ajour med de nyeste tendenser og bygge videre på de allerede anerkendte, velkendte og afprøvede metoder.

På den måde kan jeg give din virksomhed præcis den sparring, rådgivning og undervisning, som passer til det aktuelle behov – uanset om der skal bygges videre på et fundament, eller boldene skal kastes op i luften på ny.


Den rutinerede leder

Mange års erfaring i lederjobbet kan være nyttig ballast, når tingene spidser til og der skal træffes svære beslutninger. Men rutinen kan også danne grobund for udfordringer, når organisationen flytter sig i nye retninger eller invaderes af unge medarbejdere fra generation Y – og snart Z. Som erfaren leder er det derfor vigtigt at lægge vanetænkningen og “det-går-jo-meget-godt” på hylden.

Med baggrund i din lederidentitet finder vi frem til, hvordan du udvikler dine kompetencer og ikke mindst, hvordan du bryder rammerne og ruster dig til at bruge innovativ ledelse og kreativ tænkning som ledelsesredskab.


Den uerfarne leder

Et trin op ad trappestigen kan være forbundet med mange dilemmaer og udfordringer. Nu skal du ikke blot tage ansvaret for dit eget job, men også være klar til at påtage dig ansvaret for det arbejde, dine medarbejder udfører. Har du været kollega med de medarbejdere, du nu skal lede, eller starter du som leder i en ny virksomhed, kræver det medarbejdernes accept af din autoritet og dine beslutninger. Og er du gået fra rollen som fagspecialist, skal du vænne dig til at få hænderne ud af den daglige drift og i stedet fokusere på at lede og motivere andre.

Jeg har selv taget turen fra menig medarbejder til leder og mærket udfordringerne på egen krop. I dag klæder jeg den nye leder på med de basale egenskaber, der skal til for at lede, giver ham et billede af, hvilken type leder han er, og udstyrer ham med det kompas, som er nødvendigt for at navigere i nyt uprøvet terræn. Som leder.


Distanceledelse

En afdeling i Jylland, to medarbejdere i Litauen og hovedkontor i København. Mange ledere befinder sig i dag langt fra deres medarbejdere, og det er ofte lig med ledelsesmæssige udfordringer. Det kan være svært at holde fast i relationerne, sætte mål og kommunikere effektivt til medarbejderne, når tidszoner og virtuelle møderum sætter grænser for nærheden og den daglige kontakt. Men den fysiske afstand behøver ikke være negativ. Med de rigtige redskaber og værktøjer kan du som leder eliminere den følelse af “dem og os”, som afstand kan medføre – og i stedet skabe den nødvendige tillid og fælles forståelse, som danner rammen om en sund virksomhed på tværs af broer og landegrænser.


Forandringsledelse

Forandring fryder. Ja, men ikke ubetinget. Som leder kræver det grundig tankevirksomhed og velovervejet handling, før omvæltningerne ruller gennem virksomheden.

Afskedigelser, flytning eller omstruktureringer. Ny teknologi, udvidelser eller andre måder at arbejde på. Forandringer er et vidt begreb, men uanset hvad de består af, kan de have stor betydning for medarbejderne og være kilde til uro, modstand og konflikter. Derfor er det essentielt at lægge den helt rigtige strategi og få de rigtige medarbejdere med på broen, når båden skifter kurs.

Du får værktøjerne til at lede forandringerne i praksis og ikke mindst kommunikere dem på en konstruktiv måde, så medarbejderne involveres, motiveres og føler, at forandringerne er en kilde til udvikling frem for usikkerhed.


Coaching som ledelsesværktøj

– Tag nu ansvar!

Mange ledere får med garanti denne tanke, når en medarbejder for fjerde gang i løbet af dagen spørger, om han skal trykke på den grønne eller den røde knap.

Min erfaring fortæller mig, at denne problemstilling er udtalt i mange virksomheder. Med det rigtige coach-værktøj på rygraden kan du motivere medarbejderne til at tage et ansvar og samtidig skabe øget trivsel og arbejdsglæde hos den enkelte.

Jeg lærer dig at lytte og klæder dig på til at stille de spørgsmål, som får dine medarbejdere til at reflektere og tage stilling til deres personlige og faglige udvikling. Vellykket medarbejder-coaching skaber mere effektivitet og giver dig dermed mere tid tid til at lede.


Medarbejdersamtalen

MUS-samtalen. PU-samtalen. Knapt så kært barn har mange navne. De halv- eller helårlige medarbejdersamtaler betragtes nemlig ofte af både ledere og medarbejdere som en gang snik-snak med udgangspunkt i et standardskema, som skal overstås i en fart, så man ellers kan vende tilbage til arbejdet.

Uanset om du står over for den formaliserede samtale, den svære samtale eller bliver kastet ind i den impulsive samtale med fokus på de mere bløde værdier, kan samtalen være en vigtig investering i såvel medarbejderen som virksomheden.

Jeg giver dig de værktøjer, du skal bruge for at håndtere de mange forskellige former for samtaler. Så du som leder kan gå ind til den varme grød, når det er påkrævet, lytte, når der skal lyttes og stille de rigtige spørgsmål, som motiverer medarbejderen og skaber værdi for virksomheden.


Salgsledelse

En god sælger er ofte et produkt af god salgsledelse. Og god salgsledelse er kun muligt, hvis du kan lede både dig selv og andre.

Som salgsleder skal du kende dig selv, dine stærke og svage sider og være i stand til at kommunikere, uddelegere og coache med udgangspunkt i både den enkelte medarbejder og teamet som helhed.

Med individuelle, målrettede kursusforløb, der altid tager udgangspunkt i din og virksomhedens aktuelle situation, udstyrer jeg dig med de værktøjer, som optimerer dine kompetencer som salgsleder og skaber værdi for virksomheden.

Sammen lægger vi ekstra lag på dine lederegenskaber, så du bliver i stand til at motivere og inspirere den enkelte sælger, som måske er gået i stå af den ene eller anden grund. Jeg ruster dig til at optimere synergien i dit salgsteam, så du skaber effektivitet, trivsel og øget profit.


Ring eller skriv for at høre mere. Så finder vi i fællesskab ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig og din virksomhed >