Kommunikation

God kommunikation er en af hjørnestenene i en effektiv og succesfuld virksomhed – og kommunikationen kan altid forbedres, uanset om du er leder, projektleder eller specialist.

Som tidligere direktør ved jeg, hvor stor betydning kommunikation har for en organisation. Med min 25 års erfaring som underviser og coach er jeg meget bevidst om de redskaber, jeg bruger til at kommunikere ud fra min person og den målgruppe, jeg skal nå.

Hvis du skal kommunikere på en engagerende og troværdig måde, skal du først finde ind til, hvilken type formidler du er – og hvem du er som person. Det er afgørende for, om din kommunikation bliver modtaget og forstået. Det kan jeg hjælpe dig med.


1:1

Når kommunikationstræningen foregår én-til-én træder du ind i det frie rum, hvor alle problemer og udfordringer kan vendes og drejes i fuld diskretion. Fordelen er samtidig, at undervisningen bliver meget mere personlig og coachende med fuld fokus på den måde, du agerer på i kommunikationen og den konkrete kommunikationssituation, du skal indgå i.

Du agerer ofte ubevidst på baggrund af din erfaring og historik, og det er det, jeg kan være med til at gøre bevidst i 1:1-træningen. I 1:1-træningen bruger vi videooptagelser, og på den måde kan vi gå i dybden og evaluere dit personlige udtryk, så træningen også bliver visualiseret med den fremgang, der uvægerligt vil ske.


Mødeledelse

Mødeledelse er en særlig disciplin, som på bundlinjen handler om at sikre, at agendaen bliver overholdt, og at der bliver truffet de rette beslutninger ud fra et veltilrettelagt grundlag. Som mødeleder er det dig, der har autoriteten og et råderum, som du har pligt til at bruge. Og når du har den kasket på, skal du bruge den aktivt. Mødeminutter er dyrebare, og derfor skal du være skarp på, hvornår du skal involvere mødedeltagerne, og hvornår du skal undgå involvering og gå direkte til pointen. Jeg giver dig de teknikker og redskaber, der skal til for at blive den autoritet, som skaber et godt møde – fra indkaldelse til afholdelse og opfølgning.


Præsentationsteknik

Præsentationsteknik er meget mere end bare teknik. Den tekniske del kan du i princippet lære en chimpanse, men succeskriteriet for en præsentation handler om meget mere end blot at få klikket dig igennem alle dine slides, inden mødet er hævet.

Vi arbejder med tidsdisponeringsværktøjer, argumentationsmodeller og redskaber til at arbejde med dit eget udtryk, så folk husker dig og ser dig som en person med noget på hjerte. Hvis dit mål fx er, at folk i lokalet efter præsentationen skal sige, at du var energisk og troværdig, skal du planlægge din adfærd, så præsentationen afspejler netop det.

Med en kombination af praktiske øvelser og videooptagelser evaluerer vi din adfærd og gør på den måde redskaberne operationelle – så du på sigt kan præsentere med en adfærd, som understøtter dit budskab. Vi fokuserer også på modtagerne, og jeg giver dig viden til at forstå gruppedynamikker, så du ved, hvordan og hvornår du skal involvere deltagerne.


Det personlige udtryk

Du kender det sikkert. Du har sagt noget, som føltes helt rigtigt, da du sagde det, men oplever alligevel ikke rigtigt at budskabet er trængt igennem. Måske skyldes det fx, at modtagerne opfatter dine ord på en helt anden måde, fordi dit kropssprog signalerer B, når du mener A.

Hvis du skal undgå støj i kommunikationen, skal du have en viden om, hvad du skal gøre for at ændre på det. Med min baggrund fra teaterverdenen kan jeg gå ind og arbejde med dit personlige udtryk, så indholdet hænger sammen med dit kropssprog. Du vil få redskaberne til at skabe den karakter, du ønsker. Vi oplever alle situationer, som kræver noget ekstra. Det er derfor vigtigt at din kommunikationspalette er så bred og varieret som mulig. For dig handler det om at være bevidst om de elementer, der skal til for at ændre den lille smule på din karakter og din rolle, som betyder, at du kommer til at virke tillidsvækkende og troværdig i relation til dine omgivelser ved at justere løbende på din status.

En anden og vigtig del af kommunikationspaletten er evnen til at improvisere og omstille sig. Med erfaring fra improvisationsteater ved jeg om nogen, hvad der skal til for at “finde på” under pres. Du kan forberede dig ihjel, men reelt ved du aldrig, hvad der sker. På kurset bruger vi dine personlige erfaringer til at at sætte turbo på omstillingsevnen og kunsten at improvisere.


Den ligeværdige dialog

Er du stor nok til at være “den lille”?

Som leder skal du kommunikere stærkt på mange forskellige niveauer – op, ned og til siden. En gang imellem skal du eksempelvis gå ned i din status for at opnå det, du gerne vil, og det kræver en vis grad af selvindsigt at være bevidst om, hvilken tilstand du befinder dig i – i situationen.

Med udgangspunkt i Assertiv Kommunikation, NLP og Transaktionsanalysen dykker vi ned i kommunikationens krogede magtspil, og de stadier du bruger til at kommunikere fra og til. Med teori og praktiske øvelser når vi til bunds i de forskellige kommunikationsformer og gør dig i stand til at få dit budskab igennem med gennemslagskraft uden at blive hverken passiv eller aggressiv i en samtale – og dermed bevare respekten for både dig selv, og den person du kommunikerer med.


Ring eller skriv for at høre mere. Så finder vi i fællesskab ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig og din virksomhed >