Coaching

Enhver kan med et to dages online-kursus kalde sig coach. Men inden du tager fat i den første og bedste coach, skal du spørge dig selv, om du får noget ud af at blive klappet på ryggen eller aet på kinden. Eller du om vil have en coach, der går til biddet, udvikler dig og er hensynsløst hensynsfuld. Jeg er en coach, som er empatisk provokerende.


Coaching af ledere

Rollen som leder kan være udfordrende – og ensomt. Det kan derfor være værdifuldt at tale med en udefra, som ikke er sovset ind i virksomhedens kultur og derfor er i stand til at give et nyt perspektiv på de udfordringer, som du som leder og virksomhed står overfor.

At kende dig selv, dine styrker og svagheder er fundamentet for at lede og udvikle medarbejdere. 1:1 coaching giver muligheden for at nå helt ind til kernen, og som coach er min rolle ikke at komme med svar og gode råd, men derimod at udfordre dig på en måde, som får dig til at reflektere og udvikle de tanker, som styrker dine personlige lederkompetencer i lige præcis den situation, du står i.

Et coachingforløb kan have udspring i mange forskellige ønsker. Det kan være:

 • Et generelt ønske om at noget skal forandres til det bedre
 • At styrke din egen eller dine medarbejderes performance
 • Konflikt- og stresshåndtering
 • At styrke dine relationer
 • At blive mere effektiv i din kommunikation og give dig endnu mere gennemslagskraft
 • At arbejdsglæden skal have et boost.
 • At sikre en god work-life balance

Udgangspunktet vil altid være dit behov og ønsker og coaching foregår altid i et fortroligt rum. Jeg har stor erfaring i at coache og sparre med ledere på alle niveauer og tilbyder en bred palette af løsninger, som passer til dit eller din virksomheds behov. Det kan både være gruppecoaching og 1:1-forløb. Du kan med fordel købe et klippekort til personlige og målrettede coaching-sessioner – er der så timer til overs, så kan de bruges på dit team eller enkelte medarbejdere.


Coaching på alle niveauer

Coaching kan være et uvurderligt værktøj på alle alle niveauer i organisationen – både individuelt og i teams.

 • Har din virksomhed en specialist, som måske er gået i stå og som du gerne vil fastholde i to år mere?
 • Er der problemer med samarbejdet i et team?
 • Har en eller flere medarbejdere følelsen af stress?
 • Er arbejdsglæden forduftet?
 • Er der kommunikative udfordringer eller konflikter?

Uanset udfordringen kommer jeg med en indstilling – og værktøjerne til – at udvikle medarbejderen, så virksomheden får det bedste ud af potentialet og bliver i stand til at udnytte ressourcerne optimalt.


Facilitering

Forestil dig en fodboldkamp, hvor de to hold bliver enige om at spille uden dommer. Sådan en forestilling kommer aldrig til at gå særlig godt. Din virksomhed kan også komme i en situation, hvor der er behov for en dommer – eller i denne sammenhæng en facilitator.

Som ekstern facilitator kommer jeg med friske øjne udefra. Jeg kommer som en ekstern tilført kompetence, som gør, at jeg kan tillade mig at sige hvad jeg ser, tolker og oplever i en konstruktiv ånd for på den måde at hjælpe din virksomhed tilbage på sporet. Rollen som facilitator er mangesidig og meget afhængig af den situation eller udfordring, virksomheden står overfor. Jeg kan være den udfordrende mødeleder, tidsstyrer og stille de spørgsmål, som får jer til at komme med svarene. Jeg vil altid komme med en ramme og/eller en model, som vi kan arbejde effektivt ud fra.  Jeg kan med andre ord fungere som neutral overdommer.

Jeg kan sparre med ledelsen, være problemløser på interne konflikter og komme med de redskaber, der skal til for at få hul på bylden og problemerne løst.


Mental træning

Mens coaching handler om at gøre ubevidste ting bevidste, arbejder jeg i mental træning med underbevidstheden. Helt grundlæggende handler mentaltræning om, at du bringes i en afslappet fysisk tilstand, hvor du når ned i en hjernebølgefrekvens, der svarer til indsovningsstadiet, når du har lagt dig i din seng om aftenen. Det gode ved den tilstand, det er, at der kan vi sammen gå ind og arbejde med de bagvedliggende programmer, der styrer dine overbevisninger og adfærd i det daglige vågne liv.
Det skal være gode stabile programmer (din underbevidsthed), der styrer Hardwaren (dig).

Med mental træning bringer jeg dig i en trancelignende tilstand, som gør, at vi kan lukke delvist ned for den bevidste del af hjernen og “snyde” det kritiske filter. På den måde kan du programmere hjernen til at arbejde positivt med det, du gerne vil opnå i privat- eller arbejdslivet. Tilstanden er den samme som i hypnose, men i modsætning til hypnose tager du her mere aktivt del i seancen, som altid foregår 1:1. Mentaltræning er yderst veldokumenteret og evidensbaseret.

Jeg er certificeret mentaltræner og tilbyder også sessioner i privat regi. Kontakt mig, hvis du vil vide mere.


Ring eller skriv for at høre mere. Så finder vi i fællesskab ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig og din virksomhed >